מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 2_edited.jpg

Pre-treatment system for manure and dairy farm effluent - UFT solid

Dairy industry adventurers face increasing challenges that make it difficult for them to look ahead and make long-term investments. UFT solid Here is a simple and smart pre-treatment system for dairy effluent.

UFT solid is an applicable solution 

UFT solid is a modular system that unites a number of technologies specifically developed for the dairy effluent. The system is dealing with highly concentrated wastewater (TSS) and high organic load (COD) wastewater that characterize the dairy effluent. The cost of constructing the system is significantly lower than the corresponding products on the market, allowing the dairy farmer to meet stringent regulatory conditions.  

upflow מערכת מתקן לטיפול בשפכים של רפת ל

The cowshed effluent will be pumped from the settling pit to the UFT Solid system, filtered to remove solids that may damage the process later. The wastewater will then be controlled in a multi-stage sedimentation process. The unique structure of the UFT Solid system gives the wastewater an optimal flow regime, which optimizes the rate of removal of pollutants and results in good exclusion of TSS and COD.

פרויקט  עזריקם
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 3
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 6
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 1
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 4
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 8
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve גורנו עזריקם 7
פרויקט משק פורת, ביטחה
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 1
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 2
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 4
מערכת סינון שפכי רפת UFT sieve פורת ביטחה 3
פרויקט עין חרוד מאוחד
IMG_4543_edited
UFT sieve מוצקים יבשים
WhatsApp Image 2021-05-21 at 19.16.14 (2)
פרויקט משק פרום, היוגב
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 2
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 4
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 3
מערכת סינון לשפכי הרפת UFT sieve משק פרום היוגב 5
פרויקט משק חסון, פדויים
IMG_4690 (1)
UFT sieve משק חסון בהקמה